Ajatusten ja ideoiden vaihto toi jäsenyritykset yhteen Italiassa.

Minulla oli ilo osallistua IRIS-verkoston (Independent Research Institute Network) kolmipäiväiseen tapaamiseen Italian Milanossa Red Noten edustajana.

Oli virkistävää tavata ja vaihtaa ajatuksia muiden markkinatutkijoiden kanssa eri puolilta maailmaa. Euroopan maiden ohella osallistujia oli Kanadasta, Yhdysvalloista, Latinalaisesta Amerikasta ja Aasiasta asti. Päivän esitysten ja illalliskeskustelujen kautta huomasin, että italialaisen ruoan ylistämisen lisäksi meitä tutkijoita yhdistävät hyvin samanlaiset pohdinnat ja haasteet ympäri maailmaa.

Markkinatutkimuksen kenttä muutoksessa

Markkinatutkimuksen kentässä näkyy samanlaisia muutoksia monessa maassa – isoja pelaajia katoaa kentältä, kun kansainvälisesti tunnetut suurketjut karsivat paikallisia toimintojaan pienemmistä maista. Toisaalta toimistoja yhdistetään resurssien kasvattamiseksi, ja markkina myös muuttuu uusien hybriditoimistojen yhdistäessä markkinatutkimusta esimerkiksi viestintään ja PR-toimintaan. Tekoälyn tuleminen luo omat haasteensa tulevaisuudelle. Pienet ja ketterät toimijat pystyvät adaptoitumaan haasteisiin joustavammin ja selviävät paremmin muutoksessa.

Innovatiivisia lähestymistapoja kuluttajien ymmärtämiseen

Tapaamisen teemoina olivat tällä kertaa muun muassa shopper-tutkimukset ja käyttäytymisen muutos. Oma esityksemme käsitteli sitä, miten kuluttajat eivät aina ole tietoisia käyttäytymisestään. Suorien kysymysten sijaan on käytettävä muita menetelmiä, kuten itse kerrotun ja todellisen ostosdatan vertaamista, havainnointia ja kuvien käyttöä. Kuvien käyttö vaikuttaa kiinnostavan myös muualla maailmassa. Näimme esityksiä siitä, kuinka kvalitatiivisesta tutkimuksesta tuttuja projektiivisia tekniikoita sovelletaan kvantitatiivisissa kyselytutkimuksissa, ja kuinka semioottista analyysia oli oivaltavasti yhdistetty kvalitatiivisten haastattelujen tuloksiin.

Meksikolainen lottopeli tulevaisuuden tutkimuksessa

Erityisen kiinnostavalta vaikutti meksikolaisen perinteisen lottopelin käyttäminen tulevaisuuden tutkimisessa. Lottopelin kuvakortit kuvaavat meksikolaisen kulttuurin hahmoja ja esineitä. Näitä kuvakortteja hyödynnetään workshopissa, jossa osallistujat käyvät korttien avulla polun menneisyydestä nykypäivän kautta tulevaisuuteen. Kortit auttavat jäsentämään omaa ajatusmaailmaa ja heijastamaan omia näkemyksiä projektiivisesti kuvakorttien kautta. Koska korttien symbolit ovat kaikille tuttuja ja perustuvat kulttuurisiin arkkityyppeihin, ne muodostavat validoidun pohjan kuvien käytölle. Mikä mielenkiintoinen tapa pohtia myös esim. brändin kehityspolkua ja tulevaisuutta kuluttajien kanssa! Tapaamisen jälkeen pääni pursuaa uusia ajatuksia ja ideoita soveltaa opittua omaan työhöni kvalitatiivisena tutkijana.