Olemme Red Note

Otathan rohkeasti yhteyttä, jos sinulla on tutkimustarpeita. Mietitään yhdessä paras tapa selvittää asiaa.

Jurirajattu

Juri Mäki

Managing Partner

0503807979 juri.maki@rednote.fi

Työni ytimessä on saada kuluttajan ja asiakkaan ääni kuulumaan yrityksissä aidosti ja hyödyllisellä tavalla. Ihmismielen mutkikkaat kuviot ja niiden tulkitsemiseen on loputtoman mielenkiintoista ja se myös opettaa itselle jatkuvasti uutta. Olen tyyliltäni suoraviivainen ja kantaaottava mutta samalla koen tärkeäksi että pystyn perustelemaan näkemykseni läpinäkyvästi tutkimustiedolla. Työni parhaita puolia on ne hetket kun löydämme jonkin merkityksellisen oivalluksen tai vastauksen tärkeään kysymykseen ja lopptulemana on hieman parempi tuote, palvelu tai asiakaskokemus.

PaavoMVrajattu2

Paavo Suhonen

Partner, data operations and development

0458690359 paavo.suhonen@rednote.fi

Olen ollut Rednotessa sen perustamisesta lähtien ja vastaan yrityksen teknologiasta ja tuotekehityksestä. Päivittäiseen työhöni kuuluu kuluttajadatan anlysointia ja automaatioiden kehitystä, jotka tekevät tutkimusprosesseista nopeampia ja sujuvampia. Olen myös kehittänyt yrityksemme analyysi- ja raportointialustan, Redmachinen, jonka ansiosta muut tiimimme jäsenet ja usein myös loppuasiakkaat voivat käyttää dataa tehokkaasti.

Uskon tutkimusten voimaan oikoa väärinkäsityksiä, korjata ajattelun vinoumia ja avata uusia näkökulmia. Tekninen asiantuntemus yhdistettynä markkinatutkimusymmärrykseen auttaa minua luomaan ratkaisuja hyvinkin laajojen kokonaisuuksien mittaamisessa. Pyrin jatkuvasti oppimaan uutta ja soveltamaan oppimaani parantaakseni sekä omaa työtäni että asiakkaidemme kokemuksia.

Elina

Elina Hulkkonen

Partner, client contact, analyst

0407013670 elina.hulkkonen@rednote.fi

Toimin yhdistävänä lenkkinä asiakkaan ja kuluttajan välillä. Minulla on laaja kokemus sekä FMCG- että palvelupuolen tutkimuksista Suomessa ja kansainvälisesti. Olen luonteeltani analyyttinen ja utelias uusien asioiden suhteen. Uskon, että tutkimustulosten analysoinnissa olennaista on ymmärtää laaja kuva ja tuottaa ymmärrys siitä mitä tulokset todella tarkoittavat asiakkaalle kaupallisesti. Kun saan purettua datan selkeiksi oivalluksiksi, tunnen olevani elementissäni. Tiimissämme arvostan erityisesti sitä, miten hyvin täydennämme toistemme osaamista.

Annamvrajattu2

Anna Kokko

Associate, Data handling, Project management

0504140872 anna.kokko@rednote.fi

Keskityn työssäni pääosin tutkimusdatan analysointiin ja projektien hallintaan. Hoidan projektit jämäkästi maaliin. Mielestäni palkitsevinta on olla avuksi asiakkailleni ja tuottaa hyödyllistä ja ymmärrettävää tietoa heidän käyttöönsä.

kuva ast

Anna-Stiina Tervo

Associate, Consumer Insight, Qualitative researcher

0405622650 anna-stiina.tervo@rednote.fi

Toimin kvalitatiivisena tutkijana. Erikoisalaani ovat ryhmäkeskustelut ja syvähaastattelut, joissa pääsen sukeltamaan keskustelukumppaneitteni ajattelumaailmaan - usein niin sujuvasti, että vilkkaat keskustelut kiinnostavista aiheista tuntuvat kaikkea muuta kuin työltä. Innostun tehdessäni aineistosta uusia oivalluksia tai löytäessäni uusia näkökulmia tutkittavaan asiaan. Yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksesta huolimatta intohimoni uuden oppimiseen ja alani kehityksen seuraamiseen ei laannu; olen erityisen kiinnostunut online-kvalitatiivisen tutkimuksen mahdollisuuksista ja tekoälyn soveltamisesta alallamme.  Henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa arvostan aitoutta ja pyrin luomaan tutkimustyölläni konkreettista arvoa asiakkaille.

Petra Perälä

Petra Perälä

Associate, Consumer Insight, quantitative & qualitative researcher

0406727536 petra.perala@rednote.fi

Sydämeni sykkii ihmisten ymmärtämiselle eri näkökulmista. Olen työskennellyt monipuolisesti erilaisissa rooleissa asiakasymmärryksen parissa sekä tutkijana että jalkauttajana. Kuluttajan äänen esiintuominen on parhaimmillaan vahvaa tarinankerrontaa, joka herättää ajattelemaan ja liikuttaa organisaatiota lähemmäksi kuluttajaa.

Viktoria 2024-04-25

Viktoria Nuutinen

ASSOCIATE, CONSUMER INSIGHT, QUANTITATIVE RESEARCHER

0504903184 viktoria.nuutinen@rednote.fi

Minulla on laaja kokemus kvantitatiivisesta markkinatutkimuksesta, sekä kansainvälisten että kotimaisten brändien parissa, erityisesti päivittäistavarakaupan, elintarvike- ja juomateollisuuden aloilla. Myös mainonnan tutkimukset ovat tulleet hyvin tutuiksi. Työssäni pidän tärkeänä analyyttista osaamista sekä kykyä vastata asiakkaiden tarpeisiin tarjoamalla juuri heille räätälöityjä tutkimusratkaisuja.