Complexity Simplicity

Abstract Exact

Confusion Vision

Hyödyllistä kuluttaja­ymmärrystä.

'

No bullshit.

Kilpailu kiristyy, kuluttajamarkkina muuttuu ja päätöksenteon tahti kiihtyy. Yritykset tarvitsevat selkeää ja realistista asiakasymmärrystä, jonka pohjalta johtaa liiketoimintaa.

Datasta ja näkemyksistä ei ole pulaa! Aikaa leimaavat lyhytnäköinen ROI-ajattelu, reaaliaika-, big-data- ja tekoäly-hypet. Toisaalla palvelumuotoilu esittää subjektiivisia anekdootteja syvällisenä ymmärryksenä ja samaan aikaan perinteinen markkinatutkimus on auttamattomasti pudonnut kehityksen kelkasta.

Lopulta kilpailussa pärjää se, joka kysyy oikeat kysymykset, hahmottaa kokonaisuuden ja ymmärtää yksilön lisäksi myös joukkojen psykologiaa - ja osaa jalkauttaa tiedon käytäntöön selkeästi ja oikeaan aikaan.

Red Note on kuluttaja-analytiikkaan erikoistunut tutkimus- ja konsultointiyritys, joka pyrkii pitämään realismin ja hyödynnettävyyden markkinatiedon kärkenä.

Realismi.


Olemme kuluttajan ymmärtämisen asiantuntijoita, joiden tekemistä ohjaa muutama keskeinen teema:

Kaupallinen näkökulma

Näkökulmamme on vahvasti kaupallinen ja tarjoamme mahdollisimman realistista ja perusteltua asiakasymmärrystä.

Kyseenalaistaminen

Olemme aina valmiita kyseenalaistamaan vallitsevia käsityksiä. Pidämme analyysimme mahdollisimman läpinäkyvinä, jotta perustelut on helppo ymmärtää.

Selkeä hyöty

Huolimatta välillä monimutkaisesta analyysistä olemme selkeitä ja viestinnällisiä.

Haluamme jalkauttaa tuloksia käytäntöön ja tuottaa tietoa joka on sekä arvokasta että helposti sovellettavaa.

Kokonaiskuva.


Voidakseen ymmärtää yksityiskohtia on ensin hahmotettava kokonaisuus. Tästä syystä pyrimme aloittamaan tutkimisen riittävän laajasta näkökulmasta. Meitä kiinnostavia tutkimusaiheita ovat mm.

Markkina- ja kategoriaymmärrys

Brändin mittaaminen ja seuranta

Asiakaskokemus ja palvelukehitys

Kohderyhmät ja segmentointi

Datalähtöinen tuotekehitys

Lisäksi teemme hyvinkin erilaisista aiheista ad hoc -tutkimuksia.

Hyödyntäminen.


Meistä on tärkeää, että tutkimus kantaa hedelmää myös loppupresentaation jälkeen ja siksi hyödynnettävyys on meille tärkeää.

Otamme kantaa.

Analysoimme ja harkitsemme mutta sanomme myös suoraan mitä ajattelemme. Annamme neuvoja ja myös perustelemme mielipiteemme huolella.

Olemme helposti ymmärrettäviä.

Panostamme visuaalisuuteen ja johdonmukaiseen tarinankerrontaan. Käytämme videokoosteita, kuvituksia tai erilaisia data visualisointeja tehdäksemme tuloksista helposti omaksuttavia.

Panostamme käytettävyyteen.

Tarjoamme myös edistyneitä analyysi- ja visualisointityökaluja, jotka tuovat tiedon jatkuvaan käyttöön. Työkalut tukevat tuote- ja palvelukehitystä, markkinoinnin suunnittelua sekä liiketoiminnan asiakaslähtöistä johtamista.

Töitämme


Finavia


Palvelukehitystä kiinalaiselle matkustajalle

Saarioinen


Saarioinen on syömisen muutoksen kärjessä.

Berner


Suomalaista kuluttajaa puhuttelevia hygieniatuotteita