Red Note on kantaaottava tutkimustoimisto. Emme kaunistele todellisuutta vaan kerromme miten asiat ovat.

Teemme töitä suurten tuote- ja palvelupuolen yritysten kanssa.

Tutustu töihimme.

Kerromme tutkimustulokset tarinana, joka sinun on helppo jalkauttaa eteenpäin.

Teemme töitä esimerkiksi seuraavien aiheiden parissa.

  • Markkina- ja kategoriaymmärrys
  • Kohderyhmät ja segmentointi
  • Brändin mittaaminen ja seuranta
  • Viestintä ja kuvamaailma
  • Datalähtöinen tuotekehitys
  • Asiakaskokemus ja palvelukehitys
  • Konseptit ja pakkaukset

Lisäksi teemme ad-hoc tutkimuksia hyvinkin erilaisista aiheista.