Asiakaslähtöinen kehittäminen on välttämätöntä. Yritykset haluavatkin usein kehittää tuotteitaan yhteistyössä edelläkävijäkuluttajien kanssa, jotka ovat tyypillisesti aikaisia uuden omaksujia ja kiinnostuneita uusista tuotteista ja palveluista.

Tällaiset kuluttajat ovatkin usein innostuneita, idearikkaita ja antavat monipuolista palautetta yrityksille. Moni yritys ja myös palvelukehittäjä sortuu samalla kuvittelemaan, että edelläkävijöiden hyväksyntä ennustaisi jotenkin muita paremmin uuden palvelun menestymistä. Valitettavasti näin ei ole.

Edelläkävijät sortuvat ylioptimismiin

Edelläkävijät ovat tyypillisesti innokkaita kokeilijoita, jotka ovat laajasti kiinnostuneita uusista tuotteista ja palveluista. Näin ollen he ovat taipuvaisia suhtautumaan muita positiivisemmin kaikkeen uuteen. Aikaiset omaksujat antavatkin yleensä liian optimistisen kuvan uuden tuotteen tai palvelun menestymismahdollisuuksista.

Edelläkävijät eivät siis pysty ennustamaan tuotteen menestymistä vaan enemmänkin yliarvioivat sen potentiaalia.

Sen sijaan on olemassa jonkin verran näyttöä siitä, että osalla hitaammista omaksujista on muita parempi kyky ennustaa tuotteen menestymistä koko markkinassa. Toisin sanoen, jos ne, jotka eivät innostu pienestä pitävät tuotteesta, on se vahva signaali laajemmallekin menestymiselle

Edelläkävijät eivät osaa puhua muiden puolesta

Edelläkävijöillä on varmasti oma roolinsa tuote- ja palvelukehityksessä. On kuitenkin tärkeää, ettei tätä suhteellisen pientä ryhmää nosteta muiden asiakkaiden yläpuolelle jonkinlaisena asiantuntijaryhmänä, joka osaa ennustaa tulevaisuutta ja kaupallista menestymistä

Laajenna näkökulmaa

Menestyäkseen yrityksen täytyy yhä oppia tuntemaan kaikki potentiaaliset asiakkaansa. Uuden palvelun tai tuotteen potentiaalia tulisi arvioida koko sen markkinan tasolla, josta sen myynti on ajateltu tulevan. Tämä antaa realistisemman kuvan menestyspotentiaalista kuin se, että menestyksen arviointi tehdään jonkun ennalta rajatun kapean edelläkävijäkohderyhmän näkemysten pohjalta. Erityisesti hitaammat omaksujat voivat antaa kriittistä tietoa sellaisista omaksumisen esteistä, joita ei muuten tulisi havaittua.

Ole avarakatseinen ja kuuntele erityisesti hitaampia omaksujia

Seuraavan kerran kuin edessäsi on uuden tuotteen tai palvelun kehitys varmistu ettei kehitystyössä uskota vain pienen piirin näkemyksiä vaan kuunnellaan laajasti erilaisia kuluttajia. Tämä parantaa mahdollisuuksiasi menestyä ja kasvaa.