Case Suomen Kansallisooppera ja -baletti:

Puhuttelevia sisältöjä ja viestintää harvoin Oopperassa ja Baletissa käyville ja ensikertalaisille

Tutkimus määritti asiakaspolkuja, kohderyhmälle vetovoimaista sisältöä, parhaita viestinnän kanavia ja kiinnostavinta visuaalisen viestinnän tyyliä.

La Bohème | Kuva: Stefan Bremer / Suomen Kansallisooppera ja baletti

Tutkimusaihe

SKOB:n päämääränä on mahdollisimman laajalti palvella koko ympäröivää yhteiskuntaa tarjoamalla ooppera- ja balettiesityksiä erilaisille yleisö- ja ikäryhmille. SKOB halusi ymmärtää paremmin mikä saa kuluttajat tulemaan taloon ensi kertaa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa SKOB:n, viestinnän ja markkinoinnin tueksi.

Lähestymistapamme

Kvalitatiivisissa syvähaastatteluissa hahmotimme asiakkuuteen johtavia polkuja ja ratkaisevia etappeja. Kvantitatiivinen kyselytutkimus mittasi teemojen merkitystä ja tarvepohjaisella segmentoinnilla pääsimme käsiksi kohderyhmän sisäisiin eroihin. Visuaalisen sisällön testaaminen tuotti ymmärryksen minkälainen viestinnän tyyli koetaan vetovoimaisena.

Tutkimuksen vaikutus

Tutkimus toi esiin harvoin käyvien ja ensikertalaisten näkökulman niin pitkän aikavälin asiakaspolkuna kuin läpileikkauksena heitä kiinnostavaan sisältöön. Lopputulos kiteytyi ymmärrykseen siitä minkälainen tarjonta kohderyhmää kiinnostaa, mikä kannustaa tulemaan esityksiin ja miten ensikertalaisille tulisi viestiä.

"Tavoitteenamme on toivottaa uudet yleisöt tervetulleeksi ja kasvattaa talossa harvoin vierailevien käyntitiheyttä. Tutkimus tuotti monipuolisen ja käytännönläheisen näkemyksen kohderyhmästä, mikä auttoi meitä kehittämään heille suunnattua viestintää. Nyt ymmärrämme paremmin, millä on vaikutusta asiakkaaksi tulemiseen.”

Liisa Riekki, viestintäjohtaja, Suomen Kansallisooppera ja -baletti