Saarioinen on syömisen muutoksen kärjessä.

Saarioinen 2016

Brief


Mikä eri kohderyhmiä puhuttelee? Saarioinen halusi nykyistä vahvemman, kuluttajalähtöisen tavan hahmottaa valmisruokamarkkinaa.

Menetelmä


Ratkaisu oli yhdistelmä segmentointia ja kategoriamallinnusta, joka linkittää kohderyhmät ja tuotteet tehokkaasti yhteen. Tulosten jalkauttamisessa keskeisessä osassa olivat presentaatiot, workshopit, monipuolinen viestinnällinen ja visuaalinen materiaali sekä tietoa hyödyntävät dynaamiset työkalut.

Lopputulos


Lopputuloksena Saarioisella on käytössään visuaalinen ja mieleenpainuva kohderyhmämalli, joka yhdistyy suoraan tuotevalintoihin ja kategoriaan. Aineistoa on hyödynnetty niin tuotekehityksessä kuin myynnissä tukien Saarioisen työtä kuluttajaymmärryksen kärjessä.

Projektista saatu kuluttajaymmärrys on ollut keskeisessä roolissa uusia tuotteita kehitettäessä. Merika Moisala, Tutkimusasiantuntija