Palvelukehitystä kiinalaiselle matkustajalle

Finavia 2016

Brief


Mikä on kiinalaiselle matkustajalle tärkeää? Kiinalaiset matkustajat ovat Finavialle tärkeä, kasvava kohderyhmä, mikä korostaa kohderyhmän tarpeiden oikeaa ymmärtämistä.

Menetelmä


Tutkimus toteutettiin eri menetelmiä hyödyntäen. Kiinankielisissä syvähaastatteluissa hahmotimme kohderyhmän ajatuspolkuja. Kyselytutkimus tuotti kattavasti tietoa asiointiin liittyvistä tarpeista, kiinnostuksen kohteista ja kohderyhmän sisällä olevista eroista.

Lopputulos


Videokooste kiteyttää olennaisen: Lopputuloksena Finavia sai selkeän näkemyksen kiinalaisille matkustajille tärkeistä teemoista, konkreettisia suosituksia toimenpiteiden pohjaksi ja monipuolista visuaalista materiaalia tulosten viestimiseen. Keskeiset tulokset tiivistettiin lisäksi lyhyeksi, lentoasemalla kuvatuksi noin kolmen minuutin mittaiseksi videokoosteeksi.  

Tutkimuksen ansiosta ymmärrämme nyt paremmin kiinalaisen matkustajan tapoja, toiveita ja tarpeita lentoasemalla. Tiedon pohjalta olemme voineet kehittää kiinalaisten asiakaskokemusta ja palveluita heidän tarpeisiinsa.

Esitystapa tiivisti hyvin olennaisen, minkä vuoksi tuloksia on ollut helppo hyödyntää ja kaupallistaa omiin käyttötarkoituksiimme.
Katja Siberg, Senior Vice President Marketing and Corporate Communications