Case Finavia:

Mikä on kiinalaiselle matkustajalle tärkeää

Kiinalaiset matkustajat ovat Finavialle tärkeä kohderyhmä, mikä korostaa kohderyhmän tarpeiden oikeaa ymmärtämistä.

Tutkimusaihe

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda monipuolinen ymmärrys kiinalaisten matkustajien tarvemaailmasta tavalla, joka olisi helppo myös kommunikoida Finavian sisällä sekä kaupallisille kumppaneille.

Lähestymistapamme

Tutkimus toteutettiin eri menetelmiä hyödyntäen Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Kiinankielisissä syvähaastatteluissa hahmotimme kohderyhmän ajatuspolkuja. Kyselytutkimus tuotti kattavasti tietoa asiointiin liittyvistä tarpeista, kiinnostuksen kohteista ja kohderyhmän sisällä olevista eroista.

Tutkimuksen vaikutus

Lopputuloksena Finavia sai selkeän näkemyksen kiinalaisille matkustajille tärkeistä teemoista, konkreettisia suosituksia toimenpiteiden pohjaksi ja monipuolista visuaalista materiaalia tulosten viestimiseen. Keskeiset tulokset tiivistettiin lisäksi lyhyeksi, lentoasemalla kuvatuksi noin kolmen minuutin mittaiseksi videokoosteeksi, jolla tulokset oli helppo jalkauttaa sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille.

"Tutkimuksen ansiosta ymmärrämme nyt paremmin kiinalaisen matkustajan tapoja, toiveita ja tarpeita lentoasemalla. Tiedon pohjalta olemme voineet kehittää kiinalaisten asiakaskokemusta ja palveluita heidän tarpeisiinsa. Esitystapa tiivisti hyvin olennaisen, minkä vuoksi tuloksia on ollut helppo hyödyntää ja kaupallistaa omiin käyttötarkoituksiimme."

Katja Siberg, Senior Vice President Marketing and Corporate Communications